Pripremljena dokumentacija za obnovu "Zadružnog doma" u Brođancima


HRV 09. 03. 2018.

U sklopu priprema za prijavu na natječaje kojima se sufinancira energetska obnova javnih zgrada, u Općini Bizovac u suradnji sa stručnim i ovlaštenim projektnim uredom izradili su kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za energetsku obnovu nekadašnjeg "Zadružnog doma" u Brođancima. Projektom obnove obuhvaćeni su građevinski, stolarski i elektrotehnički radovi čija je procijenjena vrijednost 2,5 milijuna kuna.

PODIJELI!