Obnova javne rasvjete u Bizovcu


15.04.2021.

Pored trenutne provedbe dva mega projekta, izgradnje odvodnog sustava i rekonstrukcije državne ceste DC2 u Bizovcu se izvode radovi u sklopu projekta obnove javne rasvjete u ulicama Valpovačkoj i Sunčanoj. Naime, zbog dotrajalosti i oštećenja rasvjetnih stupova u spomenutim ulicama postojeću rasvjetu izgrađenu prije više desetljeća zamijeniti će nova ulična učinkovita led javna rasvjeta. Financijska sredstava potrebna za realizaciju ovog projekata osigurana su u općinskom proračunu za ovu godinu, a bude li uskoro prihvatljivih natječaja za sufinanciranje ovakvih projekata općina će se prijaviti na njih i zatražiti moguće sufinanciranje.

Srećko Vuković

PODIJELI!