Općina Bizovac ostvarila je brojne i vrijedne projekte u Cretu Bizovačkom

12.04.2021.

Općina Bizovac sukladno svojim proračunskim financijskim mogućnostima i drugim izvorima financiranja u proteklim mandatnim razdobljima u Cretu Bizovačkom ostvarila je brojne kapitalne infrastrukturne projekte. Učinjeni su pozitivni pomaci vidljivi na svakom koraku.

Veliki projekt kojim su Habjanovci izvučeni iz prometne izoliranosti, a Cret Bizovački bolje povezan s tim općinskim naseljem je izgradnja lokalna cesta Cret-Habjanovci za koju je općina Bizovac poticala izgradnju i riješila imovinsko pravne odnose, a troškove izgradnje prije više godina financirala Osječko baranjska županija.

Općina Bizovac brinula se i o drugim lokalnim prometnicama, tako je od nogometnog igrališta do šume u ulici Matije Gupca izvršena je rekonstrukcija asfaltne ceste i asfaltiran preostali dio ceste u Habjanovačkoj ulici.

Značajnu investiciju bizovačka općinska uprava ostvarila je u sklopu projekta rekonstrukcije i obnove mjesnog društvenog doma unutar kojeg su uređeni svi prostori potpunosti i uređeno dvorište doma s ulaznom kapijom.

U suradnji s HEP-om izgrađena je nisko naponska elektro mreže i javna rasvjeta u ulicama Matije Gupca, Braće Radić i Ljudevita Gaja.

Vodeći brigu o mjesnom groblju obnovljeno je krovište kuće oproštaja, u zgradu je uvedena električna energija, prostor je klimatiziran, te postavljene vodovodne instalacije i odvodnja.

Ispred groblja je izgrađeno veliko parkiralište s kolnim prilazom i izgrađen dio ograde, koja je zamijenila staru i dotrajalu. Poredretu Bizovačkom glavne staze u groblju izgrađen je Spomen križ.

Za potrebe održavanja tradicionalne manifestacije Proljeće u Cretu završena je izrada projektno tehničke dokumentacije za ljetnu pozornicu, za koju je odmah ishođena građevinska dozvola.

Pored izgrađenog asfaltnog rekreacijskog rukometnog terena u ulici Braće Radić izgrađeno je vježbalište na otvorenom i izgrađeno novo dječje igralište uz potporu Županije.

Za buduće kulturno zabavne projekte i druge javne namjene otkupljena je velika zemljišna čestica između škole i crkve.

Ubrzo nakon što je uz općinsku potporu izvršena legalizacija zgrade NK „Hajdin“ obnovljene su klupske prostorije obnovljeno krovište, uređene svlačionice, izgrađeno centralno grijanje, ugrađena plastična stolarija i nabavljen novi namještaj. Za potrebe održavanja nogometnog travnjaka općina je klubu donirala veliku traktorsku kosilicu.

Na nekoliko lokacija u mjestu izvršena je obnova nogostupa, postavljene putokazne ploče sa svim nazivima ulica. Nakon višekratnih zahtjeva prema HŽ-u nedavno je uređeno željezničko stajalište.

Iz općinskog proračuna redovno je pružana potpora mjesnim udrugama KUD-u „Cret“, nogometnom klubu „Hajdin“ i tradicionalnoj manifestaciji Proljeće u Cretu, a putem općinske Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Vrlo brzo i u Cretu će započeti radovi predviđeni projektom rekonstrukcije državne ceste DC2 Josipovac-Normanci. U sklopu toga obavljati će se opsežni građevinski zahvati kojima će biti obuhvaćena i izgradnja biciklističke staze, sanacija oborinskih kanala i svega ostalog što je obuhvaćeno ovim izuzetno važnim infrastrukturnim prometnim mega projektom.Srećko Vuković

PODIJELI!