Potpore poljoprivrednim proizvođačima

12.02.2021.

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019.-2021. godine Općinski načelnik Općine Bizovac objavio je JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata. Intenzitet potpore utvrđuje se u odgovarajućem postotku prihvatljivih troškova za pojedinu mjeru kako slijedi:

Mjera potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
Mjera potpore proizvodnji meda
Mjera za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Mjera sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava navodnjavanja
Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za zaštitu nasada od tuče i divljači
Mjera za nabavu voćnih sadnica
Mjera za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika
Mjera potpore pripreme projekata za financiranje iz fondova EU
Mjera za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina
Mjera potpore za ekološku proizvodnju
Mjera potpora uvođenja standarda u proizvodnju

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Bizovac, a koji imaju poljoprivrednu površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju primarno na području Općine Bizovac, te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu, koji sadržava popis potrebne dokumentacije koja je određena za svaku pojedinu mjeru.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići na internetskim stranicama Općine www.općina bizovac. hr .

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakodnevno u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bizovac putem telefona 675-301.

Izvor: Srećko Vuković

PODIJELI!